Storitve

Podjetje Natlačen transport je specializirano za prevoze nevarnega blaga in ostalih kemikalij s cisternami in tank kontejnerji. Razpolagamo s polprikolicami cisternami, ki so primerne za prevoze nevarnega blaga, razredov 3, 5.1, 6, 8 in 9.

Imamo eno-prekatne (MONO) in več-prekatne (MULTI) cisterne volumna do 38.000 L, nosilnosti do 26 T in jumbo cisterne volumna 52.000 L ter podvozja za prevoz tank kontejnerjev.

Cisterne so opremljene z opremo za spodnje polnjenje, zgornje polnjenje in praznjenje ter s kompresorjem ali pumpo za razklad blaga. Vse cisterne imajo možnost vzdrževanja temperature blaga med prevozom.